Tříhodinová mše v českém i německém jazyce a kostel plný stovek věřících poutníků, právě tak vypadalo sobotní dopoledne v Chlumu Svaté Maří. Poutní slavnosti byly letos pro přítomné velkým zážitkem, mši svatou totiž vedl nejvyšší představený církve v České republice, kardinál Dominik Duka. On sám se prý na místo rád vrací, vzpomíná zde totiž na chvíle, kdy se stal členem dominikánského řádu. Na počátku své cesty působil právě na Sokolovsku v Chlumu Sv. Maří nebo v Jáchymově.

„Od té doby, co jsem odešel z Chlumu Svaté Maří, jsem se tam vždy vracel. V době svobody, kdy mi přibylo mnoho povinností, to už sice není tak často, nicméně každý rok, když jedu ze setkání redakční rady revue Salve, které se koná v trapistickém klášteře v Novém Dvoře, se na Chlumu zastavuji," říká kardinál Dominik Duka. Sokolovsko ale patří i k negativním chvílím v životě kardinála, právě tady byl totiž stíhaný tehdejší StB. Přesto na místo vzpomíná s láskou.

„Ta záležitost souvisela s přítomností dominikánů a doktora Habáně, ovlivnila také skutečnost, že jsem nečetl provolání k volbám v roce 1971. Byl jsem přeložen do Nových Mitrovic, kde mi byl odňat státní souhlas. Pokud ale myslím na Chlum, tak vždy jako na mariánské poutní místo, kde jsem se stal členem dominikánského řádu. Vzpomínám také na řadu místních lidí, kteří už z velké části nejsou mezi námi," doplnil Duka. V sobotu se konalo zároveň setkání místních rodáků. Od války totiž postupně odešlo kolem 1400 lidí, obec tak pravidelně pořádá setkání původních obyvatel. Akce je většinou spojená právě s poutními slavnostmi. Přijely stovky lidí z České republiky i Německa. Někteří návštěvníci si ale povzdechli nad dvoujazyčnou mší, bylo prý náročné porozumět.„Nádherná mše plná emocí, je plný kostel, to málokdy člověk vidí, jenže není rozumět. Mluví se chvíli česky, chvíli německy a já se v tom začínám ztrácet. Myslím si, že by se měla mše rozdělit na dvě části. Je náročné poslouchat důležitá slova kardinála, když neumím německy," svěřila se poutnice Anna Telínová z Citic. K. Čurlinová