Obnovy poutního místa ležícího nedaleko Sokolova se ujal jediný původní český církevní rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. „Cílem obnovy je oprava poutního kostela zasvěceného Panně Marii, dále přilehlého ambitu, ochozů pro poutníky, a především zpustlého a vyrabovaného objektu někdejšího proboštství,“ přiblížil Jaroslav Sojka, hlavní kurátor uměleckých sbírek Pražského hradu. „V návaznosti na obnovu exteriérů a interiérů barokních staveb bude probíhat obnova historických zahrad. Zahrada rozkládající se na jižní straně kdysi byla hřbitovem. Zahrada rozprostírající se ve svahu na severní straně původně byla udržovaným parkem s cestičkami. Dnes je ale zasypána smetím a zarostlá náletovými dřevinami,“ uvedl Sojka.

Chlum Svaté Maří patřil k oblíbeným místům, která často navštěvoval J. W. Goethe při svých pobytech v Mariánských Lázních. Tehdejší Evropa znala toto místo díky dramatické hře z roku 1814 nazvané Loupežníci na Chlumu od dnes málo známého německy píšícího dramatika Heinricha C. Cuno. Po rekonstrukci se oblast stane vyhledávaným cílem turistů. Přilákat návštěvníky z lázeňského trojúhelníku pomohou i zamýšlené divadelní festivaly, komentované prohlídky, koncerty a obnovené zahrady.