Většího zabezpečení proti případnému požáru by se mohly v budoucnu dočkat vybrané památky. Jednají o tom specialisté na danou problematiku a pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ). Jakýmsi pilotním projektem může být nově spuštěný protipožární systém na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou. Obdobné zařízení by uvítali i jinde – například v Lokti. Také zde se hrad tyčí na skalnatém a náročném terénu a hasiči sem těžko dostávají svoji techniku.
„Řekl bych, že Loket je pro nás jakýmsi strašákem. Skutečně, tady by byl v případě požáru problém. Hrad má tak úzkou bránu, že na nádvoří kromě avie neprojede žádná technika,“ sdělil Oldřich Volf, náměstek krajského ředitele úseku Integrovaného záchranného systému.

Simulovaný zásah na loketském hradě si hasiči nacvičí v letošním roce. „Cvičení se zde dělá zhruba jednou za tři roky. Tady je úplně stejný problém jako na všech hradech a zámcích – památka stojí na kopci. Navíc je zde poměrně značné převýšení z Ohře. Kvůli tomu přistupujeme k variantě, kdy se voda čerpá z řeky do kašny na náměstí. Odtud se pak voda tlačí na nádvoří hradu,“ vysvětlil Volf.
„Kdysi tu došlo k zahoření při rekonstrukčních pracích po svařování – to ale nezpůsobilo nějaké větší škody. Naštěstí,“ zmínil náměstek.

NPÚ letos odstartoval projekt, jehož cílem je zmapování veškerých požárník rizik napříč všemi památkovými objekty, které má ve správě. „Není to úkol na jeden rok, ale na několik let. Já bych si osobně přál, abychom nejen zmapovali rizika, ale také našli způsob, jakým je eliminovat,“ prohlásil Milan Svoboda, náměstek generální ředitelky NPÚ.

Jako spolupracovník byl vybrán externí poradce - specialista na požáry a hašení Jiří Zelinger. Podle něj v Bečově nad Teplou vznikla moderní a účinná požární opatření. „Tady se ochrana vybudovala, aniž by památka vyhořela. Na většině objektů to bývá až po požáru. Je velice důležité, že se tu prosadila koncepce, která říká, že pro ochranu památek musíme něco udělat předem,“ zdůraznil Zelinger.
„Další projekty tohoto typu zatím konkrétně plánovány nejsou. To ale neznamená, že neexistují, pouze ještě nebyly na Ministerstvo kultury předloženy. Obdobná řešení se ale již rodí,“ uvedl architekt Jan Kaigl z Ministerstva kultury.