Skupina odsouzených dojíždí do obce Liboc na Kraslicku, aby pomohla s likvidací následků ničivého požáru rekonstruovaného střediska, kde občanské sdružení Útočiště připravovalo ubytování pro osoby v nepříznivé životní situaci. To se také těšilo, že po téměř deseti letech úsilí uvidí farmu v provozu. Než však stačilo středisko zprovoznit, někdo jej úmyslně zapálil. Výsledkem je zcela zničená střecha a propadlé stropy.

„Útočiště spolupracuje s věznicí v oblasti postpenitenciární péče. Když jsme se dozvěděli o neradostné události, která v závěru loňského roku sdružení postihla, ředitel věznice Vlastimil Kříž vyjádřil velké politování a nabídl pomoc v podobě práce odsouzených. Útočiště této nabídky využilo,“ informovala mluvčí Věznice Kynšperk nad Ohří Petra Bělíková. „Odsouzení navzdory nepřízni počasí vykonali kus poctivé mužské práce a spolupráce probíhá bez jakýchkoliv problémů. Vězni jsou vděčni, že se dostanou na vzduch a navíc dělat práci, která je vidět a má smysl,“ doplnila Bělíková.

V Liboci měly kromě ubytování vzniknout v připravovaných dílnách také drobné provozovny a příležitosti k pracovnímu uplatnění uživatelů. Hospodářská činnost klientů měla zahrnovat práci se zvířaty, na poli i v zahradě. Útočiště se sídlem v Sokolově je nestátní nezisková organizace založená na principech křesťanské víry. Jeho cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci a bez zázemí.