„Lidé by na led na vodních plochách vůbec neměli vstupovat," varoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Reaguje tak i na dvě události z uplynulého víkendu, kdy se ledem na Sokolovsku probořili dva zaběhlí psi. „Proboření hrozí právě i zvířatům pobíhajícím na volno kolem vodních ploch. Majitelé psů by je tak neměli pouštět na volno, aby na zdánlivě ještě zamrzlou plochu nevběhli například za ka- chnami. Pokud by přece jen k tomu došlo a pes se v ledu proboří, měli by okamžitě volat hasiče a nepo- koušet se zvíře zachránit sami. Pravděpo- dobnější totiž je, že se do ledu pro- boří také," doplnil mluvčí."