Odjíždíte ze stanice technické kontroly a na zadní registrační značce máte vylepenou místo dvou jen jednu, červenou známku? Na vině není technik STK, který by zelenou o měření emisí zapomněl vylepit. Od nového roku totiž platí řada změn v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. A jednou z nich je to, že majitel vozidla už po absolvování prohlídky na stanicích měření emisí zelenou známku neobdrží.

V praxi to vypadá tak, že klasicky přijedete na stanici měření emisí. Obsluha změří emise, a pokud jimi vozidlo projde, vystaví protokol, se kterým je pak možné provést technickou kontrolu. „Už od 1. ledna mohou řidiči potkat v provozu vozidla, která mají na svých registračních značkách vylepenou pouze jednu známku, a to červenou. Ta nově značí splnění podmínek norem jak z hlediska kontroly emisí, tak vyhovujícího technického stavu vozidla. Do konce roku 2014 se vylepovaly na registrační značku dvě známky. Zelená – emise, červená – technický stav," popsal mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Upozornil, že řidiči však mají nadále povinnost absolvovat obě prohlídky.

„Je tak nutné s vozidlem nejprve projít stanicí měření emisí, a pokud je vše v pořádku, následně podstoupit i kontrolu technického stavu," poznamenal. Důvodem pro změnu zákona je podle jeho slov odstranění nadbytečných administrativních úkonů. „Stanice měření emisí mohou ušetřit i finančně, protože nemusí nakupovat průkazy, do kterých se záznamy o emisích prováděly. Nyní stačí vytisknout pouze protokol o absolvování této povinnosti, který značí, že vozidlo emise splňuje a může být vykonána technická prohlídka," uvedl mluvčí s tím, že Ministerstvo dopravy nestanovilo žádnou povinnost přelepovat prostor pro vylepování zelené známky na registrační značce. „Řidičům doporučujeme zelenou nálepku nesloupávat, protože by při odstraňování mohli poškodit ostatní viditelné znaky registrační značky," doplnil.

Stanice měření emisí přiznávají, že si ušetří čas i peníze díky nevystavování růžových průkazů o měření emisí. Nechápou ale, proč musí zelenou známku místo na registrační značku nalepovat na protokol o emisích. „Nerozumím tomu. Na značku známku už nelepíme, ale stejnou zelenou známkou musí být opatřený protokol. Měsíčně provedeme stovky měření, a tak stejně musíme zelené známky pořídit v řádech tisíců korun," řekl jeden z provozovatelů stanice měření emisí na Sokolovsku.

Samotní řidiči nejsou novinkou nějak překvapeni. „Sice jsem o této změně nevěděl, ale technik, u kterého jsem byl na STK, mě na novinku upozornil," řekl řidič Martin Veselý.