„Na realizaci projektu se Karlovarskému kraji podařilo získat dotaci ve výši 85 procent z Integrovaného regionálního operačního programu. Dalšími 5 procenty se na akci podílí stát a zbylých 10 procent je hrazeno z krajského rozpočtu. Stavaři zahájili práce v červenci letošního roku,“ říká mluvčí kraje Veronika Svobodová.

„Aktuálně realizujeme první fázi stavebních úprav, která by měla být hotova ještě letos, během prosince. Následovat bude druhá fáze, s jejímž dokončením počítáme v dubnu příštího roku. Doposud bylo proinvestováno zhruba 8,5 milionu korun z celkové částky. Věříme, že stavba bude nadále pokračovat dle harmonogramu a že se nám podaří vytvořit moderní zázemí pro naše záchranáře i ostatní složky integrovaného záchranného systému,“ upřesnil radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

V rámci první fáze stavebních úprav byl odstraněn jednopodlažní nepodsklepený objekt bývalé mateřské školy s narušenou statikou a chystá se zateplení hlavní budovy, garáží a spojovací chodby tak, aby byly energeticky úspornější. Zásadnější změny pak čekají třetí nadzemní podlaží hlavní budovy, kde dojde k novému dispozičnímu uspořádání. Cílem je vytvořit fungující zázemí pro činnost integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací a mimořádných událostí. Proměny se dočká i okolní areál výjezdové základny, kde budou řešeny zpevněné manipulační plochy, parkovací místa i terénní a sadové úpravy. Chybět nebude ani nové oplocení včetně brány s automatickým pohonem.

Od ledna pak bude pokračovat druhá fáze stavebních úprav, v rámci níž je naplánováno zateplení velkých garáží a nový střešní plášť.

Předání dortů.
Záchranáři si pochutnali na velkých dortech