„Předali jsme prostor a firma zahájila práce. V první fázi půjde především o kácení dřevin, které se může provádět v tomto období. Jde o těžký terén v kopci, navíc je zde parovodní potrubí," řekla vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková. Dále budou vytvořeny pěší cesty, přibude několik laviček. Tato část revitalizace parku by měla skončit během června až července. Vedení města zároveň upozorňuje na určitá omezení pro občany Sokolova. Jde zejména o dočasné uzavírky v parku.

„Je to z důvodu bezpečnosti chodců. Dojde zde ke kácení dřevin a práce mohou býti nebezpečné. Požádal bych proto všechny Sokolováky, aby opravdu pečlivě dbali tohoto zákazu a aby dodržovali všechny pokyny, které se k této stavbě nějakým způsobem váží. A to z jednoho prostého důvodu. Jde o jejich bezpečnost a my samozřejmě chceme, aby ta akce byla zrealizována co možná nejrychleji, nejkomfortněji," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Vítězná firma se zavázala udělat práce za 2,8 milionu korun. Sokolov tak při výběrovém řízení ušetřil téměř milion. Na akci totiž vyčlenil 3,7 milionu korun.
Město na projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje necelou polovinu nákladů.

Kácet a prořezávat se budou staré, přežilé stromy, které z lokality vytvořily tmavé místo bez druhové rozmanitosti. Nově by lesík měla oživit zahradní architektura, vysázeny budou nové stromy a keře. Nové cestičky ze zpevněného kameniva povedou od rozhledny Hard a od hřbitova. Ve strmějších úsecích přibudou schodiště.