"Vracíme se po tak dlouhé době, že musíme spočítat jak dlouho to vůbec bylo," smějí se na dílně obráběči kovů.

"Na praxi jsem se těšil. Potřebujeme si stroje takzvaně osahat a to žádná výuka na dálku nedokáže. Je to prostě lepší vidět v provozu a také si to naživo zkusit," říká žák druhého ročníku Jaroslav Čermák.

Jeho spolužáci přitakávají. "Těšil jsem se taky. Teorii lze vyučovat on - line, praxi v našem oboru těžko. Dnes obrábím kulatinu na hranol," říká u frézky budoucí obráběč kovů Petr Bednář.

V maturitních třídách bylo naprosté ticho. Hoši v oblecích a slečny v šatech byli ponořeni do svých úkolů a veškeré jejich soustředění směřovalo k maturitnímu zadání.