Stejně jako v krajských volbách se nejmenší město v republice, horská Přebuz, může už nyní pochlubit vysokou voličskou účastí ve volbách do Evropského parlamentu. Jen během první čtvrt hodiny po otevření volebních místností vhodilo do urny volební lístky deset procent voličů. V podvečer pak volební účast činila už dvaatřicet procent. V Přebuzi je osmašedesát voličů. Nejmladší voličce je osmnáct a nejstarší čtyřiaosmdesát let. Při krajských volbách se Přebuz stala městem s nejvyšší voličskou účastí v kraji, činila téměř padesát procent.