Nedostatek přechodů pro chodce města na Sokolovsku podle informací policie zatím nezaznamenávají. Ovšem například v Chodově nové přechody údajně ještě vzniknou. Jejich vybudování však není nic jednoduchého.
„Při jejich budování, případně rozšiřování jejich počtu je třeba najít vhodný kompromis. Dostatek možností pro chodce přejít vozovku a přitom výrazně nezpomalit dopravu a tím i nezhoršit životní prostředí zvýšeným obsahem výfukových plynů a hluku,“ říká velitel Městské policie Chodov Josef Kertész.
Chodov už má vypracovaný generel dopravy. „Jednou z jeho částí jsou právě i přechody pro chodce. Jsou tam i ty, které teprve budou realizovány, stejně jako ty, jež ještě nesplňují podmínky bezbariérovosti. Přechody se dokončují nebo upravují postupně tak, jak se provádějí rekonstrukce chodníků, případně vozovek. Bariéry, k nimž přechody určitě patří, jsou také jedním z témat komunitního plánování. To je ve městě průběžně vyhodnocováno a aktualizováno,“ uvádí Kertész.

Kritici v Lokti nedávno poukazovali na absenci přechodů především v Revoluční ulici. „Nedá se tu přejít na druhou stranu, auta jezdí jako blázni, nikde žádný přechod a teď si vezměte, že máte ještě kočárek,“ stěžuje si místní obyvatelka. Loketští strážníci ale situaci uklidňují. Přechodů pro chodce je prý dostatek. „O nedostatku přechodů pro chodce na pozemních komunikacích v Lokti mi není nic známo. O žádných stížnostech z řad občanů nic nevím a ani při výkonu služby jsem se doposud s žádným takovým problémem nesetkal. Na policii v Lokti jsme zatím ani neřešili žádnou dopravní nehodu, která by nastala v důsledku nedostatku přechodů pro chodce,“ poukazuje vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Loket Martin Götzl.

Na nejfrekventovanějších přechodech v Chodově už několik let hlídkuje například před začátkem školního vyučování městská i státní policie. „Po letních prázdninách se pravděpodobně na přechodech u škol objeví vyškolení dobrovolníci, kteří tuto službu také budou umět zajistit,“ dodává Kertész. Obdobné je to i v Sokolově.

K. Šujan