Zase o něco lépe je na případnou velkou vodu nachystaný Chodov. Sbor dobrovolných hasičů totiž v těchto dnech testuje lokální varovný systém, který by měl dát včas vědět, kdyby se hladina chodovských potoků začala zvedat. O povodňové vlně by prostřednictvím SMS zprávy od nového roku mohl informovat například i obyvatele domů v záplavových oblastech.

„Lokální varovný systém jsme v těchto dnech instalovali na Chodovském a Vintířovském potoce. Aktuálně ladíme správné nastavení, systém se zatím testuje. Čidla jsou nainstalována před Chodovem tak, abychom o případném zvedání hladiny byli informováni včas," uvedl velitel chodovské jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiří Kiss. Právě v jeho hlavě se nápad na instalaci systému v Chodově zrodil. „Pokud by systém vyhodnotil, že hrozí rozlití některého z potoků, zašle krizovým jednotkám zprávu. V nejbližší době ale plánujeme zapojit do systému i občany, kteří v záplavových oblastech bydlí – upozornění prostřednictvím SMS by v případě hrozícího nebezpečí mohli dostat i oni," informoval Kiss. Ostrý provoz systému by se mohl spustit začátkem roku 2015. „Kromě toho má Chodov nově digitální povodňový plán. Troufám si tak říct, že jsme na případnou povodeň poměrně dobře připraveni," řekl velitel.

Chodov naposledy velká voda výrazněji zasáhla v 50. letech minulého století. „Od té doby se povodně Chodovu víceméně vyhýbaly, a to i díky tomu, že se zlepšila péče o koryta chodovských potoků. Přesto jsme menší problémy v minulých letech zaznamenali například ve Staré Chodovské. Navíc velká voda může přijít i tam, kde nikdy dosud nebyla," uzavřel Kiss. Náklady na zapojení systému pomohla uhradit dotace z Karlovarského kraje, celkem přesáhly čtvrt milionu korun.