Nečekané úmrtí Františka Štěpánka, spolumajitele a předsedy dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná, bylo nečekanou a těžkou ranou. V osobě Františka Štěpánka odešel muž, který měl nezastupitelné místo v mnoha srdcích i myslích.

Byl to muž, který nám ukázal pravý význam slova patriot a který nade vše miloval region, ve kterém žil. Sokolovská uhelná, Sokolov i celé Sokolovsko v jeho osobě ztratily obrovského patriota. Byl rovněž jedním z hlavních iniciátorů podpory našeho regionu, významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji celého Sokolovska i Karlovarského kraje. Velmi výrazně usiloval o to, aby peníze odváděné od nás do centra zůstávaly tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Tedy v Sokolově a v regionu.

František Štěpánek se narodil se v roce 1953 v Sokolově. Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě od roku 1979 působil v provozech Sokolovské uhelné, kterými prošel doslova od nejnižších až po nejvyšší pozice. Štěpánek prosazoval, aby se do průmyslových zón, které jsou na pozemcích Sokolovské uhelné, umisťovaly jen projekty s vyšší přidanou hodnotou, a ne montovny. Mezi projekty, které se i díky jeho iniciativě povedlo realizovat, bylo třeba vývojové centrum automobilky BMW na Krušnohorské výsypce.

Město Sokolov