Spolupracuje s Mensou a je zapojena do projektu technicko-přírodovědného vzdělávání zaměřeného na práci s nadanými žáky. Letos tu otevřeli tři první třídy.