Škola zahájila svou činnost 1. září 1981. Počet žáků se během let měnil, v současné době ji navštěvuje bezmála pět set žáků. Budova školy se skládá ze čtyř pavilonů, ve kterých naleznete jednadvacet kmenových tříd a celou řadu odborných učeben.

Strážníci vyrážejí na pomoc řidičům
Strážníci vyrážejí na pomoc řidičům