Budova školy se skládá ze čtyř pavilonů, ve kterých naleznete jednadvacet kmenových tříd a celou řadu odborných učeben. Každá z nich je vybavena počítačem, interaktivní tabulí nebo dataprojektorem. Nemůžeme opomenout ani dvě počítačové učebny, jejichž využití je maximální. Žáci mají k dispozici i dvě tělocvičny a školní hřiště s altánem, které je otevřeno i v odpoledních hodinách široké veřejnosti.