Základní škola Švabinského je školou s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola dosahuje stabilně výborných výsledků v předmětových a sportovních soutěžích, což se odráží v přijímání žáků na střední školy. Škola má vlastní logo a školní hymnu.