Vzdělávání tu probíhá v 1. – 5. ročníku. Vzhledem k nižšímu počtu žáků mají učitelé mnohem větší prostor pro individuální přístup. Škola nabízí i různé mimoškolní aktivity a zájmové kroužky.