Jak už název třídy napovídá, jde o nejstarší děti od 4 do 7 let, které se připravují na vstup do té „velké“ školy. Ve školce se jim věnují paní ředitelka Mirka Záleská a paní učitelka Dana Skalická. I pro předškoláčky je ve školce připraven vždy bohatý program a musí toho před přechodem do školy zvládnout hodně. Děti dostávají prostor při výtvarných i pohybových činnostech, při naší návštěvě se dokonce učily se zkušenou paní lektorkou prvky sebeobrany. Se skupinou nadaných dětí hrají paní učitelky na zobcovou flétnu. Nechybí návštěvy DDM, knihovny, divadla nebo plavecký výcvik.