S opravami výpusti začali těžaři proto, aby zajistili bezproblémové fungování nádrže na další desetiletí. Samotné vypouštění bylo zahájeno v březnu. „Hladina je nyní na nejnižší úrovni provozní hladiny hráze. Nyní čekáme na souhlas kraje, abychom mohli přehradu vypustit na samé dno,“ uvedl Pavel Homola, ředitel divize Zpracování společnosti Sokolovská uhelná.

Ukázalo se, že samotná hráz je v dobré kondici a nevyžaduje žádné zásahy. Oprav se tak dočká právě jen výpustný objekt přehrady. Investice se bude pohybovat kolem osmnácti milionů korun.

„Hlavní opravy se budou provádět na spodní výpusti, kde bude vyměněna uzavírací armatura včetně stávajícího potrubí. Dále se opraví bezpečnostní přeliv. Práce také proběhnou na vtoku do spodní výpusti,” zopakoval Pavel Homola.

“Opětovné napouštění nádrže začne zhruba v lednu 2018 a už v květnu by měla být hladina vody zpět na obvyklé úrovni. Hodně to ale závisí na klimatických podmínkách. Pokud nebude dostatek sněhu nebo dešťových srážek, může to samozřejmě trvat déle,” poukázal s tím, že po dobu odstavení nádrže využívá zpracovatelská část Sokolovské uhelné vodu z náhradních zdrojů.

Vodní nádrž Tatrovice byla vybudována v letech 1966 až 1969 v údolí Tatrovického potoka.

Rozkládá se v nadmořské výšce 595 metrů na ploše 22 hektarů a zadržuje vodu o objemu 1,77 milionů metrů krychlových. V nejhlubším místě dosahuje voda 25 metrů. Nádrž slouží především jako zásobárna technologické vody pro zpracovatelskou část Sokolovské uhelné ve Vřesové. Kromě toho je tatrovická přehrada využívána i jako přírodní a velmi oblíbené koupaliště.