Před více než třiceti lety se v chodovském stacionáři posadilo do malého kroužku několik dětí, které byly jiné, než ty ve vedlejší školce. Tři tehdejší tety Marie, Jana a Věra začaly hledat způsob, jak děti nejen zaujmout, pobavit a opečovat, ale jak je i naučit něco důležitého a užitečného pro život. Začátek devadesátých let totiž nabídl šanci na důstojnější život lidem s postižením. Do té doby byly totiž vyhlídky těchto lidí na normální život mizivé. Na konci osmdesátých let minulého století prakticky neexistovaly žádné denní stacionáře. Pokusy, aby děti navštěvovaly nějakou mateřskou školku, vzaly rychle za své. Nikde je zkrátka nechtěli. Jedněmi z těch, kteří se to rozhodli změnit, byli i manželé Pavel a Věra Bráborcovi. A právě oni mají největší zásluhu na tom, že Denní centrum Mateřídouška funguje v Chodově už přes 30 let.

"Vrátím-li se ve vzpomínkách na samotný začátek Mateřídoušky, vždy se mi vybaví jeden z nejtěžších okamžiků mého života. Na narození dítěte s postižením se nelze připravit. Je to událost, která zásadním a nevratným způsobem změní život každé rodiny a změnila i život můj. Každý, kdo má podobnou zkušenost, zná ty chvíle čiré hrůzy a odmítání přijmout nevratnou a bolestnou skutečnost, že vaše milované dítě bude celý život jiné, postižené," vzpomíná ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová. Když se manželům Bráborcovým v roce 1985 narodil syn Štěpán, jeho vyhlídky na normální život byly mizivé. Z mnoha stran zaznívalo doporučení, dejte ho do ústavu a zapomeňte. S tím se ale nehodlali manželé smířit.

"Osvícený pan starosta, prázdná budova bývalých jeslí a několik statečných rodičů byli na samém začátku Mateřídoušky. Začátek to ale rozhodně nebyl idylický. Tehdejší odborníci na sociální péči důrazně odmítali vznik denního stacionáře pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Takoví jedinci prý patří do ústavu, kde se jim dostane potřebné odborné péče, kterou jim nějaký denní stacionář rozhodně nemůže nabídnout. Při pohledu na vás, milí rodiče, jsem šťastná, že se mýlili, neboť vy a vaše děti jste toho jasným důkazem," konstatovala při nedávných oslavách výročí Bráborcová.

Nad tím vším novým se při začátcích vznášely velké obavy, zda stacionář nezklame křehkou důvěru rodičů. První roky byly usilovným hledáním. V Čechách nebylo, kam si jezdit pro rady, kde načerpat inspiraci. "Pro mě osobně byla velmi významná měsíční stáž ve velkém německém sociálním zařízení, kterou jsme s kolegyněmi absolvovaly na začátku devadesátých let. Za těch více než třicet let jsme se všichni v Mateřídoušce mnohému naučili, ale obava ze ztráty důvěry vás rodičů je snad ještě větší než na samém začátku. Proto chci rodičům či pěstounům jako prvním z celého srdce poděkovat za důvěru i odvahu. Svěřujete nám do péče to nejcennější, své děti," říká Bráborcová.

Oslavy v chodovském kulturním středisku, opožděné o dva roky kvůli covidu, nabídly pár drobných střípků ze života Mateřídoušky. Klienti zpívali, bubnovali, k vidění byly taneční kreace i humorná scénka. Mateřídouška se postupem času stala největším poskytovatelem ambulantních sociálních služeb v Karlovarském kraji pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a pro klienty s poruchou autistického spektra. Provozuje tři typy sociální služby - dva denní stacionáře, dvě sociálně terapeutické dílny a pobytovou odlehčovací službu.

Aktuálně pečuje o 180 klientů a tým pracovníků denního centra čítá téměř 60 pracovníků. Mateřídouška se stala držitelem Značky kvality v sociálních službách, kterou bude letos obhajovat. Je certifikovaným zařízením bazální stimulace. Mateřídouška je především bohatá kytice výchovných, vzdělávacích i rehabilitačních činností.

"Děkuji bývalému panu starostovi Janu Smolkovi za prozíravé rozhodnutí i odvahu odmítnout odborná doporučení, která se časem ukázala jako zcela neodborná. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli svou prací i srdcem na rozkvětu Mateřídoušky. Děkuji všem sponzorům, také díky nim máme záviděníhodné vybavení všech našich pracovišť. Poděkování patří i spolupracujícím organizacím, díky kterým můžeme nabízet kvalitnější sociální služby. Dík patří i současnému starostovi Patriku Pizingerovi i celé chodovské radnici, spolupráce s vámi vždy byla a je vynikající. Děkuji i představitelům dalších měst a obcí a v neposlední řadě i Karlovarskému kraji. Vážíme si vás jako důležitých partnerů, bez vaší vstřícné pomoci by se nám žilo těžce, jestli vůbec," sdělila Bráborcová.

Na závěr vyslovila přání, aby žádné dítě s postižením nemuselo opustit svou rodinu. "Mateřídoušce přeji, aby dál voněla radostí a pomáhala rodinám nést těžké břímě postižení bez zbytečných slz a bolesti. Milí rodiče, Mateřídouška je tu pro vaše děti a pro vás," dodala.