„Pro žadatele, kterými jsou především spolky nebo ústavy, jsme letos z krajského rozpočtu vyčlenili 900 tisíc korun. Z toho 29 130 korun poputuje na žádost o dar Krajské hygienické stanici Karlovy Vary, jelikož nemůže být jako organizační složka státu příjemcem dotace. Na krajský úřad bylo doručeno celkem 21 žádostí, přičemž 6 zájemců o finanční podporu muselo být vyřazeno, protože nesplnili podmínky. Výše dotace může v jednotlivém případě dosáhnout částky 200 tisíc korun a oproti jiným titulům lze podat více žádostí najednou,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že se vždy musí lišit účel projektu.

Finanční prostředky, které Karlovarský kraj nabízí jsou určeny na projekty zaměřené na prevenci nemocí a úrazů, screeningové programy, eliminaci zdraví škodlivého chování a podporu duševního zdraví. Cílem je zvýšit kvalitu poskytování zdravotní péče v regionu.

„Podmínkou pro získání dotace je realizace projektu na území Karlovarského kraje. Pokud projekt není přímo realizován v tomto regionu, musí žadatel prokázat, že se na něm podílejí subjekty z regionu nebo že se projekt týká místních obyvatel,“ sdělila mluvčí Karlovarského kraje Jarmila Ivasková.