Dohodu podepsali představitelé Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK), Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Průmyslové a obchodní komory (IHK) Chemnitz, Průmyslové a obchodní komory Regensburg pro Horní Falc/Kelheim a Průmyslové a obchodní komory pro Horní Franky Bayreuth. Hospodářství v severovýchodním Bavorsku, Čechách a Sasku je úzce propojeno a řeší podobné otázky. Jsou to třeba cenově dostupné a spolehlivé dodávky energie, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a narůstající byrokracie.

„Přeshraniční prostor v Karlovarském kraji, Bavorsku a Sasku je v řadě ohledů specifický. A protože často musíme řešit podobné problémy, je ideální variantou právě spolupráce a společné hledání nových cest a možností,“ říká Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK. „Chceme se proto dohromady se zástupci hospodářských komor a členských firem z obou stran hranice častěji scházet a vyměňovat si zkušenosti a nápady, jak přistupovat k novým výzvám. Je pro nás důležitá také vzájemná podpora a kooperace středního a vysokého školství. Mimo jiné jsme se domluvili na intenzivnější výměně ekonomických údajů, statistik a dalších informací, které jsou potřebné pro hospodářský růst.“ Společné plány by se měly navíc každý rok aktualizovat.

Spolupráce mezi česko-sasko-bavorskými regiony v příhraničí není zcela nová. V některých oblastech existují úzké vztahy již po tři desetiletí. „Přátelské kontakty jsme navázali už před řadou let, ještě intenzivnější pak začaly být po rozšíření EU,“ zdůrazňuje Jürgen Helmes, jednatel IHK Regensburg. Česká republika již dávno patří k nejdůležitějších obchodním partnerům dvou sousedních spolkových zemí. Z hlediska bavorského vývozu je Česko na 10. místě, na 4. místě z hlediska dovozu. Pro Sasko je ještě významnějším partnerem, je na 5. místě z hlediska vývozu a na 2. místě z hlediska dovozu. Německo je pro Českou republiku nejdůležitějším obchodním partnerem jak z hlediska dovozu, tak z hlediska vývozu.

„Cílem spolupráce je čelit společným výzvám a prostřednictvím intenzivního dialogu vytvořit stabilní a inovativní hospodářský prostor,“ podotýká Bernd Fürbringer, předseda výboru IHK Severní Horní Falc při IHK Regensburg. Z úzké spolupráce a předávání odborných znalostí by měly těžit zejména malé a střední podniky. „Podpis společné dohody o spolupráci je důležitým krokem k udržitelné a úspěšné spolupráci mezi našimi regiony. Jsme přesvědčeni, že úzkou spoluprací můžeme trvale podporovat nejen hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost na obou stranách hranice.“

Výhody společného přístupu k překážkám vidí také prezident IHK Chemnitz Max Jankowsky: „IHK Chemnitz se těší na další spolupráci v rámci ekonomicky silné, inovativní a kulturně bohaté příhraniční oblasti, která spojuje Bavorsko, Sasko a Českou republiku. Naše okresní hospodářská komora chce do této spolupráce přispět energickým a produktivním podnikatelským prostředím, které má velkou kapacitu pro inovace, rostoucí míru exportu a stabilní objem vlastního kapitálu,“ uzavírá.

Zdroj: www.khkkk.cz