Na multifunkční středisko se postupně mění zastaralý kulturní dům v Březové. Podle starosty města Miroslava Boudy jde o vyvrcholení projektu, na kterém radnice pracovala osm let. Nyní sleduje, jak nákladná přestavba pokračuje a zdali firma stihne konečný termín. Ten je stanovený na 15. prosince letošního roku.

Kdy výsledek rekonstrukce představíte návštěvníkům?
Slavnostní zahájení by mělo být na Nový rok. Já se až divím, jak to jde všechno rychle. Původně jsem si myslel, že to všechno potrvá celou řadu let. Ale opravdu to vypadá, že je po takových stavbách ze strany dodavatelů velký hlad.

Jak to právě teď vypadá na stavbě?
Tam je nyní skutečné stavební šílenství (smích). Dá se říci, že už jsou odstraněné veškeré konstrukční prvky, instaluje se nová střecha, bagruje se a vytvářejí základy. Denně se tu pohybuje řádově padesát až šedesát řemeslníků.

Jsou nějaké komplikace?
Nejzásadnější problém je v tom, že když se opravuje starý dům, tak se objevují nové a nové komplikace. Takže je to obrovská práce. Skoro mám pocit, že by bylo lepší postavit multifunkční středisko nové než adaptovat stávající budovu.

Stavba je rozdělená do dvou etap. Můžete je blíže popsat?
Celý kulturní dům se skládá z kina, zázemí a bývalého velkého sálu. Na tom se nyní pracuje, společně se přestavuje i vinárna, kuchyně a další prostory. Nový sál by měl být vhodný pro kulturu i sport …

Proč zrovna sport? Je pro vás hodně důležitý?
Březová je známá celou řadou aktivit, jako jsou zápasníci či gymnastika. Kromě toho naše škola má tělocvičnu o velikosti osm krát šest metrů, což je samozřejmě špatně. Takže v nových prostorách budou děti konečně moci hrát i nějaké míčové hry. K tomu přibude i tribuna pro přibližně sto lidí. To aby sportovní utkání mohl vůbec někdo sledovat.

Potom jsme přemýšleli, co se sklepy. Tam nově vznikne centrum, kde kromě bowlingu budou i různé hry. Mimo jiné také internetové kiosky a prostor pro určité klubové a vzdělávací pořady. Podle hygienických podmínek tam musejí být také sprchy, záchody, skladové prostory, elektrika, ozvučení.
Nyní jsme v závěrečné fázi projektování druhé etapy. Ta už by měla být spíše naučná, pedagogická, kde počítáme například s knihovnou. Makáme na tom jako čerti, a tak pevně věřím, že náš sen zdárně dokončíme.