Naučit děti orientovat se v silničním provozu a ukázat jim, jak bezpečně dojít do školy a zase zpět. To je v těchto dnech jeden z největších úkolů pro rodiče prvňáčků. Shodují se na tom nejen policisté, ale i preventisté, kteří přicházejí s radami, jak školáka přivyknout rušným ulicím a ´vyzbrojit´ ho nezbytnými znalostmi o provozu ve městě nebo na vesnici.

„Váš malý školák poprvé vykročil na cestu do školy. Poprvé, podruhé s vámi, ale pak již dříve nebo později sám. Pomozte proto svému dítěti, aby tento krok v životě zvládlo bez zbytečných problémů ve stávajících záludnostech silničního provozu,“ vzkazuje rodičům Ladislav Staněk ze Střediska prevence kriminality v Chodově.

„Důležité je vysvětlit dítěti hlavní zásady bezpečného chování v blízkosti komunikace a využít každé vhodné příležitosti k jejich praktickému nácviku. Rodiče by měli se žáčkem projít celou cestu do školy a ukázat mu, kudy má jít, kde přecházet a kde jsou zvlášť nebezpečná místa,“ pokračoval ve vysvětlování Staněk. „I na vás totiž záleží, aby následná samostatná cesta dítěte do školy nebyla jeho cestou poslední,“ uvedl důrazně na adresu rodičů preventista.