Jak vznikl nápad uspořádat Den s policií v Karlových Varech, a na co konkrétně se tedy mohou návštěvníci těšit?
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje vzniklo jako samostatné ředitelství v roce 2010. Minimálně dlouhých devět let se v našem kraji akce tohoto typu nepořádala. Chceme všem návštěvníkům akce přiblížit práci policie, ukázat, jakou techniku máme k dispozici, s jakým vybavením pracujeme a co umíme. Třeba nějakého návštěvníka naše práce zaujme a rozšíří naše řady.

Akce se uskuteční v sobotu od 13 do 18 hodin. Jak bylo náročné tak obří akci přichystat?
Na přípravách se pracuje několik dlouhých týdnů, které právě vrcholí. Na pořádání takovéto velké akce byl ustanoven tým lidí a každý zodpovídá za svěřené úkoly.

Při návštěvě Dne s policií se lidé budou moci přenést i do období 1. republiky, neboť nebudou chybět ani historické ukázky. Co vše lidé na místě uvidí?
Návštěvníci Dne s Policií ČR se v rámci historické části akce nepřenesou jen do období 1. republiky, neboť k vidění bude historická výstroj, výzbroj a vozový park bezpečnostních sborů v průběhu let 1918-1990, konkrétně bude vystaven četnický autokar značky Walter, dále motocykl Praga 500BD a další. Součástí historické výstavy bude improvizovaný tábor Stráže obrany státu, k vidění budou také zbraně, které se objevily například ve výzbroji četníků v předválečném období nebo příslušníků Sboru národní bezpečnosti v období poválečném, tedy po roce 1945. Členové spolků Česká společnost přátel vojenské historie, z.s., a z.s. Prapor SOS Falknov nad Ohří předvedou krátké a vtipné ukázky ze života prvorepublikové galerky, se kterou právě četníci a policisté sváděli nelítostné boje, aby byl v zemi zachován a udržen pořádek.

Připravený je i další doprovodný program. Jaký bude například pro ty nejmenší?
I malé děti si budou moci prohlédnout veškerou vystavenou techniku, výstroj a výzbroj jako jejich rodiče či prarodiče. Oproti svým rodičům si však budou moci děti užít velkou nafukovací loď. Věříme, že je zaujme také možnost vyzkoušet si udělat obří bubliny nebo vyzkoušet různé soutěžní úkoly, například lehké testíky týkající se dopravní výchovy, zdraví, vyhledávání rizik v domácím prostředí, nebo plnit úkoly ze Světa záchranářů. Děti si také budou moci zaskákat panáka nebo přes švihadlo.