Konal se minulý týden a nabídl řadu nejen filmových promítání, ale také bohatý doprovodný program čítající kulturní akce, výstavu a program, na kterém se podíleli samotní policisté.

Slavnostním zahájením celého festivalu byl již tradičně středeční benefiční koncert big bandu Hudby Hradní stráže a Policie ČR, během kterého v kinosále spolu s oblíbeným hudebním tělesem vystoupila sólistka Ivana Brožová. Po něm se konala zmíněná benefice.

„Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR patřil v uplynulých ročnících Krimifestu vždy k jeho neodlučitelným stálicím, proto jsme rádi, že se nám tuto tradici daří i nadále dodržovat. A navíc když jsme i samotným koncertem mohli pomoci potřebným, v tomto případě opět Nadaci policistů a hasičů, která se stará o pozůstalé po policistech a hasičích, kteří padli při výkonu služby. Celkem se na vstupném a na dobrovolných příspěvcích podařilo vybrat pěknou částku 21 650 korun, za což bych rád poděkoval všem přítomným návštěvníkům, kteří se na finančním daru podíleli. Vedení města Březová nakonec darovanou částku zdvojnásobilo a nadaci tedy věnuje skvělou sumu 43 300 korun," řekl vedoucí kulturního domu a zástupce pořadatele Michal Bedeč.

O dokončené stavební parcely nedaleko centra Sokolova se očekává velký zájem.
O dokončené stavební parcely nedaleko centra Sokolova se očekává velký zájem

I v letošním roce připravil Kriminalistický ústav Policie ČR zajímavou výstavu pro školy i veřejnost. Tématem byly drogy. K vidění bylo místo činu včetně varny pervitinu, informační panely k této problematice nebo samotné ukázky originálů i atrap jednotlivých drog.

„Důležitou součástí festivalu byly také programy pro základní a střední školy z regionu. Během tří dnů navštívilo kriminalistickou výstavu, promítání, výstavu policejních vozů, dynamické ukázky policejní práce, ukázky práce psovodů a preventivní přednášky na téma šikana kyberšikana, drogy a závislosti 500 dětí," konstatoval Bedeč.

Festival doplnily dvě doprovodné kulturní akce. První z nich byla beseda s českým hercem Davidem Matáskem nejen ke kriminálnímu seriálu Polda.

Druhou byl koncert filmové hudby, na kterém vystoupil oktet pražské Filmové filharmonie a zpěvačka Lucie Večeřová. Koncert nabídnul přítomným divákům nejen zážitek hudební, ale díky promítaným videosekvencím z konkrétních filmů i vizuální.

Za dobu pětidenního trvání navštívilo Krimifest přes 900 návštěvníků. „Celé přípravy začaly již začátkem letošního roku, i když jsme tehdy ještě nevěděli, zda se vůbec akce na podzim uskuteční. Na poměry Březové se jednalo o obrovskou kulturní a společenskou akci. Jsme moc rádi, že návštěvnost akce byla i přes covidová opatření takto vysoká. To a kladné ohlasy svědčí o výjimečnosti festivalu, který již získává v Březové své tradiční místo. Chci poděkovat celému organizačnímu týmu čítajícímu zhruba sedm osob, který se na přípravách a průběhu festivalu podílel. Dále děkuji za výbornou spolupráci a součinnost Policii ČR a Kriminalistickému ústavu a v neposlední řadě také všem sponzorům a mediálním partnerům, bez kterých by se akce neobešla," dodal Bedeč.

Krimifest by se měl dle předběžných plánů organizátorů vrátit do Březové opět až za dva roky, tedy v roce 2023. Už nyní ovšem pořadatelé zahajují prvotní přípravy a začínají sbírat náměty a nápady, čím následující ročník opět oživit.