"Oprava Slovenské se bude týkat úseku od Pivnice U Smrků až po ulici B. Němcové. Řešili jsme přitom velký problém. Spočívá v tom, jak zmíněnou silnici opravit a zároveň neuzavřít obrovské parkoviště pro stovky aut, které je mezi ulicí Slovenská a areálem Baníku. Parkují tam lidé bydlící v nedalekých panelových domech i návštěvníci sportovního areálu. Hojně navštěvovaný je zákazníky i tamní zverimex. Řešili jsme to i s policií," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Původně totiž měla být ulice uzavřena v celém úseku plánovaných oprav. Město nechá na zhotoviteli, jak bude postupovat. Ale dalo si podmínku, že parkoviště bude muset být po dobu oprav přístupné. Nabízí se tak varianta rozdělit opravu na několik etap tak, aby se z jednoho či druhého směru dalo na velké parkoviště vždy zajet.

Zdroj: Roman Cichocki

Zbylou část Slovenské opravili dělníci již vloni. I tam se musel řešit problém s parkováním, a to u městské plovárny, a také problémy s původně vysoutěženou firmou. Na stavbu se totiž nedostavila. "První firma, která vyhrála zakázku ve výběrovém řízení, nám zpočátku tvrdila, že zpoždění nic neznamená a vše stihnou. Poté začali argumentovat tím, že na trhu není materiál. Nakonec požádali město o ukončení smlouvy," potvrdil Picka. Nově vysoutěžená stavební firma pak stihla zakázku dokončit o celé dva měsíce dříve.

Ocenění, které obdržel Jiří Pöpperl.
Jiří Pöpperl ze SUAS GROUP získal nejvyšší hornické vyznamenání

"Předmětem předchozí veřejné zakázky byly stavební úpravy řešící opravu povrchů komunikace a zpevněných ploch v ulici Slovenská v Sokolově poblíž městského koupaliště. V úseku došlo k opravě a úpravě stávající komunikace, parkovacích stání a vybudování nového chodníku podél komunikace. Byla rovněž vybudována nová dešťová kanalizace," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.