„V první etapě se regenerovala část parku od nemocnice směrem k hrobce. Proběhlo to pěkně, území se tam velmi výrazně zvelebilo. Nyní nás čeká druhá etapa, konkrétně od rozhledny pod hřbitov až směrem ke křižovatce ulic K. H. Borovského a Heyrovského. Částka není nějak enormní, proto jsme se rozhodli, že o dotaci žádat nebudeme,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Od loňského října přišlo na řadu kácení některých dřevin. Děje se tak z rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Kromě jiného odtamtud mizí náletové dřeviny, které jsou defektní či jinak nevhodné pro budoucí porost. Podle projektu zůstanou v dané lokalitě perspektivní, nejlépe dlouhověké dřeviny. Mezi bytovými domy se kácí dřeviny, které jsou ve špatném stavu. Následně se počítá s náhradní výsadbou stromů a keřů.

Oplocuje se také hrobka rodiny Schuster, nacházející se v současnosti mimo areál hřbitova. A veškeré práce platí město. „Vybudování oplocení je součástí revitalizace. Hrobka významné právnické rodiny Franze Schustera (1856 – 1939) byla v minulosti mimo jiné terčem útoků vandalů, což jistě není žádoucí. Zcela jistě jde také o pietu vůči mrtvým, hroby patří ke svědkům časů dávno minulých,“ konstatoval druhý z místostarostů Jan Picka.

Kontakty na případné potomky rodiny Franze Schustera nejsou podle místostarosty městu známy, za toto místo tedy poplatek nikdo nehradí.