„Stroj je užíván momentálně pro potřeby Správy sportovišť, a to pro převoz sypkých materiálů a jiných potřebných materiálů pro úpravu a opravu sportovišť a školních zařízení. Elektromobil se sklopnou nástavbou plně nahradí podobný stroj s naftovým pohonem, a navíc bez hluku, zápachu a spotřeby pohonných hmot“, uvedl ředitel společnosti Jaromír Dvořák, který si stroj také vychvaluje. „V podstatě jde o to, že co je ekologické je i ekonomické. Z hlediska ekonomiky je přijatelná i pořizovací cena stroje, která byla nižší, než u podobného stroje s naftovým pohonem“, dodal ředitel společnosti.

Pár zajímavostí o novém troji přidal za SOTES i Josef Düringer. „Elektromobil ujede na jedno nabití až 100 kilometrů, dle zatížení, terénu a využívání rekuperace při brzdění. Stroj se obvykle nabíjí 1 až 2x do týdne. Náklady na provoz za sledované období jsou třetinové s porovnáním strojů s naftovým pohonem. I servisní náročnost je minimální. Jediná nákladová položka je spotřeba elektrického proudu při nabíjení stroje. Vhledem k tomu, že se nabíjí zejména v režimu nočního tarifu, je cena za kWh velice přijatelná,“ řekl. Zajímavostí stroje je integrovaná zásuvka na 220V, díky které může obsluha v místě údržby používat elektrické nářadí bez pomoci benzínové, či naftové elektrocentrály.