Školy obdrží také unikátní deskovou výukovou hru Operace Paměť, přibližující netradiční formou konkrétní osudy lidí, kteří aktivně vzdorovali komunistickému režimu v Československu. Hlavní náplní projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách opět budou po projekcích filmů besedy s pamětníky, historiky i filmaři. Na Sokolovsku se do projektu zapojily gymnázium, ISŠTE a dvě základní školy ze Sokolova, dále lomnická a bukovanská ZŠ.

K aktuálnosti odkazu událostí, které znamenaly ztrátu demokracie a svobody, říká ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota: „Mladí lidé by si měli uvědomit, že demokracie není samozřejmá, že je třeba o ni pečovat. Je to důležité zejména v době, kdy je oslabována. A k tomu v České republice dochází. Naše společnost se jakoby vzdává některých prvků demokratického systému.

Politika se stává doménou antisystémových populistů, demagogů a xenofobů. Nejen z jejich strany dochází k relativizaci zločinné podstaty předlistopadového režimu. Mnozí politici ve společnosti rozdmýchávají napětí a přitom přiživují různé nejistoty a strachy. Je omezována svoboda masových médií, která by měla nezávisle kontrolovat fungování demokratického zřízení.“