Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ jsou nesmírně důležité a umožní statistikům získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v České republice, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

Případné dotazy občanů zodpovědí pracovníci Krajské správy ČSÚ, pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2020, kterými jsou paní Streicherová Radka, telefon 734 352 279, a také Toningerová Marie, telefon 731 439 245.