Zajištění prvotního nemocničního ošetření pacientů, tedy akutní zdravotnické péče v souladu s medicínskými poznatky současnosti, kompletnost informací o pacientovi na jednom místě a snížení počtu pacientů, kteří svévolně, bez vědomí personálu opouštějí nemocnici a tím se vystavují riziku zhoršení svého stavu. Takové výhody vidí vedení sokolovské nemocnice v centrálním příjmu, který se v současné době staví v přízemí spojovací chodby pavilonů B a C.
„Na oddělení akutního příjmu bude pacientovi poskytnuta okamžitá maximální péče zdravotnickým týmem, který rozhodne na základě zjištěného zdravotního stavu o postupu prvotního ošetření včetně nasměrování klienta na jednotlivá odborná lůžková pracoviště. Případně, dovolí-li to povaha poruchy zdraví a stav pacienta, zajistí adekvátní léčbu ve stacionáři, včetně doporučení následné péče v ambulantní sféře,“ uvádí další příklady mluvčí nemocnice Petra Soukupová.

„Díky svému modernímu přístrojovému a personálnímu vybavení bude centrální příjem schopen poskytnout akutní péči pacientům přiváženým posádkou rychlé záchranné služby, zajistit životně důležité funkce u těžce nemocných pacientů a v návaznosti na diagnostický komplement bude toto pracoviště schopno bez zbytečného převážení pacienta provést na místě rychlou a kvalitní diagnostiku,“ doplnila s tím, že termín dokončení prací je stanoven na 31. října letošního roku.