Tisíce lidí zamíří během pátku a soboty do volebních místností na Sokolovsku. Jak náročné je připravit vše pro hladký průběh voleb? To poodhalila Jitka Odehnalová, vedoucí správního odboru kraslické radnice, která volby ve městě připravuje.

Komunální volby jsou tu. Poodhalte voličům, jak probíhají přípravy na ně. Co všechno musí městský úřad zajistit, aby volby řádně proběhly?
Těch činností, které musí městský úřad zajistit, je více. Komunální volby jsou specifické v tom, že kraslická radnice registruje i kandidátní listiny pro tyto volby se vším, co k tomu patří. Jde například o kontrolu petic přes základní registry, ověření kandidátů, odstraňování nedostatků atd. To dělá nejen pro Kraslice, ale i pro Bublavu, Jindřichovice, Oloví, Přebuz, Stříbrnou a Šindelovou. Následuje příprava hlasovacích lístků pro jednotlivé obce a důsledná kontrola, aby na lístcích nebyla sebemenší chybička, pak zajištění tisku a následná distribuce na obce. Mezitím jsou roztříděny a distribuovány další volební materiály, jako jsou obálky, pokyny, zákony a jiné tiskopisy. To už jsou práce, které jsou společné pro všechny volby. K těm pak ještě patří vytipování sídel jednotlivých volebních okrsků. V Kraslicích jsme letos změnili sídlo prvního volebního okrsku tak, aby byl blíže občanům a byl lépe přístupný i pro hůře se pohybující nebo seniory. Pro volební místnosti je nutné zajistit veškeré vybavení stanovené zákonem. Věci, jako jsou urny, zástěny, je potřeba vyčistit, případně opravit, zkompletovat veškeré vybavení pro jednotlivé místnosti, sehnat lidi, kteří samotnou místnost připraví. Dále se nachystají kancelářské potřeby, objedná se občerstvení pro členy okrskových volebních komisí. Domluví se přeprava vybavení volebních místností. Mezitím se kompletují obálky s hlasovacími lístky a prostřednictvím pošty se doručují občanům tak, aby je obdrželi nejpozději tři dny před volbami. Zákon pak stanovuje ještě řadu „drobností", jako je spolupráce s ČSÚ a zajištění prostor pro jejich pracoviště, zjištění všech kontaktů do volebních okrsků v celém správním obvodu Kraslic a předání na krajský úřad. Ještě v pátek jsou těsně před začátkem rozváženy úřední obálky a hlasovací lístky do volebních místností. V den voleb pak Městský úřad Kraslice zajišťuje jako pověřený obecní úřad kontrolu hlasování a může provést i kontrolu sčítání.

Jak vybíráte členy volebních komisí, pokud je nedelegují politické strany? Je problém, či naopak komise obsazovat a kdo především má o účast v nich zájem?
Každá z volebních stran má ze zákona možnost delegovat do každé volební místnosti jednoho svého zástupce. Ze zákona jsou volební komise pro komunální volby minimálně šestičlenné. Jedním z členů je zapisovatelka, ty jsou jmenovány starostou. V Kraslicích bylo tedy potřeba mít 48 členů včetně zapisovatelek. Ne všechny strany využily své možnosti delegovat člena, a proto bylo nutné sehnat ještě čtyři členy, které by na neobsazená místa jmenoval pan starosta. V poslední době není mezi lidmi o práci v komisích moc zájem, stanovená odměna 1300 korun asi není už tak lákavá, přesto se nám daří kompletovat komise bez větších problémů. Největší zájem o práci v komisích projevují spíše důchodci nebo studenti. Důležité je samozřejmě důkladně proškolit všechny členy komisí. Naši členové vlastně prodělají dvě školení, jedno na prvním zasedání komisí, kde jsou seznámeni s průběhem voleb, s povinnostmi členů komisí, s tím, co se od nich čeká, a především jsou upozorněni na různá úskalí, která je mohou potkat. Další školení je ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, kde je zástupcům všech komisí z našeho správního obvodu pouštěno instruktážní video.

Jak dlouho trvají přípravy na volby a kolik lidí na radnici to zaměstná?
Vzhledem k výše zmíněné registraci kandidátních listin začaly přípravy voleb již na začátku července. Už ale v květnu bylo nutné stanovit počet členů nového zastupitelstva, následovalo zveřejňování potřebných informací pro kandidáty atd. Všechny činnosti zajišťuje na městském úřadu jeden pracovník. Pouze pro kompletaci obálek s hlasovacími lístky byly využity čtyři pracovnice veřejně prospěšných prací. Na kontrolách pak spolupracují další dvě kolegyně.

Kolik je přímo v Kraslicích volebních komisí a mají například imobilní lidé nebo senioři jinou možnost než hlasovat přímo ve volebních místnostech?
V Kraslicích je osm okrskových volebních komisí. Samozřejmě senioři nebo špatně se pohybující lidé mají možnost využít tzv. přenosné volební schránky. Může zavolat přímo na městský úřad a tam si domluvit, kdy chce, aby k němu přišli členové volební komise přímo domů, nebo může poslat třeba souseda přímo v den voleb do volební místnosti, ať tam požádá předsedu volební komise, aby k němu vyslal dva členy komise s přenosnou volební schránkou.

Co bude následovat hned po volbách?
Ještě v sobotu, po zjištění výsledku voleb, musíme zajistit zveřejnění výsledku na úřední desce a samozřejmě na internetu. Následující pracovní den bude zpět svezeno vybavení volebních místností a uloženo pro další volby. Úklid volebních místností zajišťují lidé, kteří ji připravují. Po ukončení činnosti komisí musíme připravit podklady pro výplatu odměn členů komisí. Nakonec je vyúčtována dotace poskytnutá ze státního rozpočtu na zajištění voleb. V zákonné lhůtě pak musí být svoláno ustavující zastupitelstvo, na kterém bývá zvolen starosta, místostarosta a eventuálně další členové rady.