Finance jsou rozděleny mezi poskytovatele, jimiž jsou Nemocnice Karlovy Vary, Nemocnice Cheb, Nemocnice Sokolov, Nemocnice Ostrov, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče.

Náborové příspěvky jsou nástrojem, který se nám v minulosti osvědčil, proto budeme nově nastupující zdravotnický a nezdravotnický personál podporovat i nadále. Tyto příspěvky kraj poskytuje od roku 2018, od té doby se nám podařilo získat 188 zdravotnických pracovníků, mezi kterými jsou lékaři i nelékaři,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr  Kulhánek.

Tísňová linka Policie ČR - ilustrační foto.
Žena vjela se Smartem do protisměru na dálnici D6

Částka 4 miliony korun je určena pro Nemocnici Karlovy Vary, 2,3 milionu korun Nemocnici Cheb, stejná částka Nemocnici Sokolov, 1,5 milionu korun Nemocnici Ostrov, 800 tisíc korun Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a 500 tisíc korun Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče. Maximální výši finanční podpory od Karlovarského kraje, 600 tisíc korun, může získat primář nebo odborný asistent v nemocnici, 400 tisíc korun pak lékař a 150 tisíc korun nelékařský zdravotnický pracovník.

Poskytnutí náborového příspěvku vychází z platných podmínek, přijetím příspěvku se zaměstnanec zavazuje k výkonu práce v daném zařízení v délce trvání pracovního poměru minimálně 3 let. Rozdělení finančních prostředků schválila Rada Karlovarského kraje, návrh bude předložen ke schválení ještě krajskému zastupitelstvu.