Finanční prostředky určené na činnost organizací, které pracují s mládeží, přerozdělila Rada města Chodova. Vycházela z návrhů výboru pro volný čas. Ten příspěvky sestavil do třech skupin – přímá dotace na činnost, peníze na správu majetku a prostředky na úhradu nájemného a energií.
„Celkem jsme schválili uvolnění 1,45 milionu korun,“ vypočítal místostarosta Chodova Stanislav Pochman.

S podporou města může počítat 12 sportovních i zájmových organizací. Největší část z ´balíku´ peněz má připadnout TJ Spartak – 693 tisíc korun. Školní atletický klub si přijde na 240 tisíc a TJ Batesta 181 tisíc korun. „U ostatních se příspěvky pohybují v rozmezí od 19 až do 70 tisíc,“ upřesnil Pochman.
Stranou není ani místní středisko Junáka, Sbor dobrovolných hasičů, svaz ochránců přírody či Kynologický klub.
„Předložený návrh rada města schválila bez jediné změny,“ poznamenal místostarosta.