Plánovací kalendář pro rok 2020 si mohou občané Sokolova vyzvednout ve vestibulu úřadu, v informačním centru v budově městského domu kultury, na sběrném dvoře společnosti SOTES Sokolov nebo v městské knihovně. Na osvětu k třídění odpadu přispívá společnost EKO-KOM městům a obcím finanční částkou. Vzhledem k tomu, že město Sokolov se stále umísťuje na posledních příčkách v množství vytříděného odpadu, rozhodla se společnost EKO-KOM uhradit výrobu plánovacího kalendáře v celé výši.