genda Probační a mediační služby je přitom velmi rozsáhlá a stojí především na spolupráci se soudy a státními zastupitelstvími. Denním chlebem zaměstnanců je mimo jiné práce s pachateli a oběťmi trestných činů. Rozsah své činnosti služba plánuje veřejnosti poodhalit v březnu v rámci dne otevřených dveří.

„U příležitosti 15. výročí jsme si uvědomili, že široká veřejnost ví o činnosti Probační a mediační služby opravdu jen velmi málo. Přitom je naše práce někdy velice zajímavá," vysvětluje vedoucí střediska v Sokolově Šárka Šimlíková. Kdo naopak Probační a mediační službu zná často velmi důvěrně, jsou pachatelé a oběti trestných činů. „Pachatele se snažíme vést k integraci zpět do společnosti, tak aby v ní mohl žít v souladu se zákony. S návratem do běžného života se snažíme pomoci i obětem trestných činů – pomáháme s řešením problémů, které touto událostí vznikly, a pracujeme na obnově pocitu bezpečí a důvěry ve spravedlnost. Zároveň se snažíme kontrolou výkonů trestů a dalších opatření kriminalitě předcházet," shrnuje Šimlíková.

Za těmito cíli se skrývá například i práce s mladistvými a dětmi, vypracování zpráv sloužících soudu při rozhodování o podmíněném propuštění z vězení, dohled nad alternativními tresty nebo řada projektů vedených ve spolupráci s mnoha neziskovými organizacemi. „V letošním roce například odstartuje projekt pro řidiče, kteří opakovaně sedali za volant pod vlivem alkoholu. Pravidelná setkání se školenými lektory by je měla dovést k tomu, aby už toto chování neopakovali," vysvětluje Šimlíková. Účinné jsou podle ní i další programy na snižování kriminality. „Zapojit by se ale do nich měly i malé obce. Na Sokolovsku je poměrně velmi vysoký podíl násilných trestných činů, který se ale týká především vyloučených lokalit," říká.

Den otevřených dveří s Probační a mediační službou proběhne 19. března po celé České republice.