Proběhla tvrdá jednání mezi dodavatelem tepla, firmou ČEZ Teplárenská, a zástupci osmi měst a obcí na Sokolovsku o ceně tepla na příští rok. Starosta největšího z měst, Sokolova, Jan Picka sdělil, že ačkoliv dojde k navýšení ceny tepla, nebude to natolik drastické.

„Měli jsme poměrně tvrdá jednání s generálním ředitelem ČEZ Teplárenská o ceně tepla pro příští rok. Původně měla firma v plánu, podle svých propočtů, zvednout cenu tepla o 4 procenta, což bylo poměrně dost. Poté poslal ředitel nabídku navýšit cenu o dvě procenta. To jsme také nechtěli akceptovat. S námi samozřejmě ani okolní obce, které jsou napojeny na stejné dodávky tepla," řekl Picka. Jak upřesnil, na odvolání měla města šibeniční termín. Přesto jejich představitelé dali hlavy dohromady a sepsali odvolání.

„V dopise jsme vyjádřili nesouhlas s touto cenou a vyvolali jednání. Při něm dodavatel dlouho obhajoval navýšení o dvě procenta. Nám se ale podařilo jednáním dosáhnout navýšení o 0,8 procenta, což je myslím pro občany dobrá zpráva," upřesnil Picka.

ČEZ Teplárenská zásobuje teplem města a obce Sokolov, Habartov, Citice, Bukovany, Březová, Královské Poříčí, Dolní Rychnov a městys Svatava.
V Sokolově zabezpečuje dodávku tepla a teplé užitkové vody do centrálně vytápěných domů Sokolovská bytová. Nakupuje páru od ČEZ Teplárenské a dodává teplou užitkovou vodu a topnou vodu přes výměníkové stanice do domů ve městě.

„Doposud zaplatili nájemníci na patě objektu 503 korun za gigajoul," sdělil vedoucí střediska teplofikace v Sokolovské bytové Petr Klein.