Na první setkání ve druhém pololetí přijel žáky pozdravit hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Přijel jsem žáky nejen pozdravit, ale také jsem jim představil celý balík dotací, kterým se v kraji snažíme podporovat lékaře. Velmi mile mě překvapilo, že většina z patnácti účastníků workshopu má jasno o svém budoucím směřování v rámci lékařství. Do budoucna by nám tak mohli dle slov žáků v kraji přibýt noví praktici, pediatři, kardiolog, neurolog, zubní chirurg nebo vojenský lékař. Přál bych všem, aby jim jejich nadšení vydrželo a aby své poznatky, které na těchto workshopech získají, v budoucnu uplatnili zejména u přijímacích zkoušek,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Samotný projekt trvá tři roky a účastní se jej vybraní žáci gymnázií z regionu. Ti, kteří splní za dobu trvání kurzů 90 % docházky, budou mít uhrazen ještě navíc intenzivní přípravný kurz pořádaný přímo vybranou lékařskou fakultou a následně se budou moci zdarma zúčastnit přijímacích zkoušek nanečisto pro ověření úrovně získaných znalostí po absolvování všech částí programu. Program Medikem na gymplu je realizován v rámci projektu Smart Akcelerátor 3. Práce na prohlubování přípravy ke studiu na vysoké škole zvýší konkurenceschopnost studentů v rámci přijímacích řízení a zlepší tím šance na kvalitní vzdělání, které logicky vyústí v dobré uplatnění na trhu práce a úspěšnou kariéru v Karlovarském kraji. V rámci druhého pololetí projektu Medikem na gymplu jsou připravena další témata z oborů biologie, chemie a fyziky. Kromě teoretické části přípravy pracují účastníci v laboratořích a navštěvují vybraná oddělení v nemocnicích.