Projekt Horního Slavkova v soutěži o Nejlepší projekt řešený metodou EPC zaujal porotu natolik, že byl vyhodnocen jako druhý nejlepší v České republice za rok 2017.

EPC je zkratka anglických slov Energy Performance Contracting a je to služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu, který vede k úsporám energie budov. Zjednodušeně řečeno, díky tomuto projektu budou na vybraných budovách ve městě provedena úsporná opatření, která se týkají elektrické energie, vody nebo tepla. Tato opatření provede zhotovitel vybraný při výběrovém řízení. Jemu potom bude město provedené práce splácet právě z úspor, k nimž se městu zaváže. V případě, že není dosaženo předpokládaných úspor, k nimž se vybraná firma zavázala, nese veškerou zodpovědnost ona a musí městu uhradit rozdíl mezi slíbenými úsporami a skutečností.

„Nejprve jsme si nechali udělat posouzení toho, jestli vůbec některý z našich městských objektů je vhodný k použití této metody. Tedy jestli se provedením různých úsporných opatření dá úspor opravdu dosáhnout,” vysvětlil starosta města Alexandr Terek. Posuzování se týkalo zhruba dvou desítek objektů v celém městě. Z nich pak bylo vybráno devět, u kterých se provedením úsporných opatření dá opravdu úspor dosáhnout. Jde o budovy obou škol, školek, městský úřad či kulturní dům.

„Během měsíce nebo dvou vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele těchto opatření, která on provede a zaplatí. Vycházet bude z doporučení, která vzešla z provedené analýzy, ale může navrhnout i další opatření, která podle něj povedou k dalším úsporám. Smluvně se zaváže k tomu, že energetické úspory v daných objektech budou v určitém objemu. Pokud by k úspoře nedošlo, riziko nese on a musí městu doplácet ten rozdíl mezi předpokládanou úsporou a skutečností,” objasnil starosta princip projektu. Při výběrovém řízení bude pro město rozhodující, kdo nabídne největší úsporu při provedených opatřeních a nejkratší dobu návratnosti investice. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 5 až 10 let a je možné s ním dosáhnout snížení až 40 % nákladů na energie.

„Počítáme s tím, že do prázdnin bychom vybrali firmu a ta by se po prázdninách pustila do realizace úsporných opatření na daných budovách,” doplnil starosta.

Soutěž o Nejlepší projekt řešený metodou EPC pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb.
Dotaci na posouzení vhodnosti využití této metody získalo město ze Státního programu na podporu úspor energie, tedy programu EFEKT, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.