Do mezinárodního projektu ReSource, který spojuje města a regiony postižené důlní těžbou, se přihlásil mikroregion Sokolov – východ. Aby mohl společně s dalšími evropskými městy připravovat projekty na obnovu hornických regionů, musí sehnat dostatek peněz. Zatím je však nemá.
„Rád bych upozornil, že předseda mikroregionu Ivan Stefan si dal doopravdy velikou práci, aby se pokusil sehnat prostředky na spolufinancování od našich partnerů. Nenechávejme ho v tom samotného, má spoustu jiných starostí a bojuje za nás za všechny. Prosím, pomozme mu,“ apeloval na ostatní členy svazku obcí manažer mikroregionu Sokolov – východ Miroslav Makovička.

Projekt ReSource již získal podporu Evropské unie, která na něj ze svého dotačního programu na územní spolupráci zemí střední Evropy uvolnila 3,21 milionu eur, což je asi 87 milionů korun. Pro Sokolov – východ je vyčleněno 385 tisíc eur (10,4 milionu korun). „Z toho 85 procent je dotace, zbylých 15 procent musíme dát ze svého,“ upřesnil Makovička.

„Ohledně spolufinancování nyní probíhají jednání se Sokolovskou uhelnou a krajem. Věřme, že dopadnou dobře. Pro nás je to důležité, jelikož roční rozpočet mikroregionu činí půl milionu korun a na průběžné a hladké financování projektu budeme potřebovat nejméně tři miliony,“ doplnil manažer.
ReSource sdružuje postižená města a regiony z pěti zemí střední Evropy. „Jde o to, aby byly problémy považovány za šance, potom staré zátěže těžby mohou být také zdroji. Teplé důlní vody budou zdrojem pro geotermální energii, výsypky budou obdělanými plochami pro znovu narůstající suroviny, těžební věže budou kulturními centry – z problémů k šancím,“ sdělila k tématu finanční manažerka projektu Marie Marečková.

A jaká je hlavní vize ReSource? „Každý partner projektu bojuje s podobnými potřebami. Proto se 7 regionů spojuje, od 3 výzkumných zařízení si bere odbornou záštitu a vstupují do tříleté poznávací a zkušenostní výměny. Tato mezinárodní metoda přístupu nabízí nejlepší možnosti pro šíření inovací,“ zmínila Marečková.

„My jsme byli do projektu zataženi naším partnerským městem Oelsnitz/Erzgebirge, které má s obnovou krajiny zkušenosti, protože u nich hornictví skončilo před patnácti dvaceti lety. Dá se říci, že jsou o velký krok dále než třeba my. Nicméně podmínkou naší účasti bylo sehnání vyššího partnera, jímž je právě mikroregion Sokolov, jehož jsme členy,“ uvedl místostarosta Chodova Stanislav Pochman.
„Také na Sokolovsku jednou hornictví skončí. Má to být někdy v období let 2025 až 2035. Nebude to znenadání, ale útlum bude postupný,“ doplnil Pochman.

V květnu se zástupci mikroregionu vypravili do Německa, kde navštívili hornické muzeum a nízkoenergetickou mateřskou školu v Oelsnitz. Dále se podívali do měst Bad Schlema a Aue. Rozlehlé dutiny pod černouhelným revírem Zwickau-Oelsnitz-Lugau a v území těžby uranu v Aue-Bad Schlema jsou totiž zásobárnami, který skrývají obrovský, dosud nevyužívaný potenciální zdroj energie. Například v Bad Schlema lze nalézt vodu s teplotou od 25 do 29°C už v hloubce méně než 100 metrů.

„V rámci ReSource se tak partneři chtějí zaměřit na využití důlních vod, geotermálních energií či zlepšení image měst postižených důlní těžbou. My v mikroregionu jsme se shodli na tom, že by měla být vytvořená nějaká obecnější studie, která by hovořila o využitelnosti území. Poslední platná studie a výhled jsou z období let 89 až 91 minulého století. Od té doby nic nového nevzniklo,“ zdůraznil Pochman.