Dne 20. listopadu 2007 se uskutečnilo na naší škole opět projektové vyučování, tentokrát „Ochrana životního prostředí, třídění odpadu – recyklace“ na 1. stupni a „Mezinárodní den tolerance“ na 2. stupni.

Na 1. stupni proběhly nejprve besedy na téma naše příroda a jak ji chránit, potom po hodině matematiky, kdy žáci počítali slovní úlohy s tematikou životního prostředí, vyráběli kontejnery pro tříděný odpad a květináčky z plastových lahví či sněhuláka z víček nebo společenskou hru Člověče, nezlob se.

Na 2. stupni byli žáci rozděleni do skupin po 15 – 18 dětech různého věku a po vzájemném seznámení a scénkách zpracovávali plakát na daná témata: Jak by vypadal tvůj život, kdyby ses narodil jako – tělesně postižený, různě nábožensky zaměřený, homosexuál, týrané dítě, Ukrajinec, Vietnamec, Rom, dítě v rozvojové zemi, obézní dítě či dítě alkoholiků. Byla přesně stanovena kritéria, co nesmí na plakátu chybět.

Materiál si žáci sháněli sami z různých zdrojů. Při zpracovávání plakátu si žáci uvědomili, jak je důležité respektovat náboženskou a kulturní rozmanitost, vzájemně se snažit pochopit a dozvědět se o sobě co nejvíc.

Na závěr patří poděkování p. učitelkám, které projekt připravily : Mgr. M. Horké a Mgr. M. Klementové na2. stupni a Bc. V. Berkové na1. stupni.