Problematika jednotného loga se mne možná dotýká více než ostatních, už jenom proto, že jsem výtvarník a učil jsem studenta, který vytvořil logo GYMSO. Logo nařízené Karlovarským krajem je nejen obsahově zvrácené, protože nemá nic společného s konkrétními školami, ale i po stránce výtvarné je nicneříkající a nudné. Daleko závažnější ale je, že se školami nikdo nic neprodiskutoval. Nejedná se o nic jiného než o projev vrchnostenské arogance - někdo, ať již úředník či politik, asi pozapomněl, že na svém místě je jen a pouze pro lidi a jen a pouze díky lidem, navíc dočasně. Vše je o to více smutnější, že tyhle komunistické manýry začínají být vlastní i pravicovým stranám - právě těm, které by měly být liberální a měly by různorodost a samostatnost podporovat. Je dobré tohle vše si před volbami uvědomit. Celkově jsem optimista, neb lidská blbost je sice věčná, ale občas se ji daří odkázat do patřičných mezí.

Kristián Šujan