Řidiči se tak musejí vypořádat s řadou dopravních uzavírek a také s faktem, že budou muset parkovat jinde. Město pro ně připravilo náhradní parkovací plochu.

Rekonstrukce ulice Spartakiádní je navržena v úseku od křižovatky s ulicí Vítěznou po křižovatkový rozjezd u přemostění Lobezského potoka (spojení ulic Spartakiádní a Boženy Němcové).

Délka řešeného úseku je 470 metrů. Součástí rekonstrukce jsou úpravy bezprostředního okolí komunikace a rozjezdů souvisejících obslužných komunikací, včetně vyvolaných přeložek sítí technické infrastruktury. Stavba je rozdělena do dvou etap.

Propadající se vozovku město prověřilo co nejvíce ještě před započetím opravy. Nedávno se totiž Sokolov trápil s opravou sousední ulice Vítězná na stejnojmenném sídlišti. Zde stavaři nacházeli po odkrytí neustálá nepříjemná překvapení. „Udělali jsme pro průzkum lokality maximum včetně kamerových zkoušek, georadaru. Chtěli jsme nasbírat co nejvíce informací,“ potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.