Návštěva Jarmily Vedralové v Sokolově vyplynula z jejího zájmu dostat se takříkajíc co nejvíce do terénu. „Nabídla nám při jednání bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR, jejíž jsem členkou, že při výjezdech do regionů v případě zájmu navštíví konkrétní města a obce. Této nabídky jsme proto rádi využili a do Sokolova ji pozvali,“ uvedla starostka.

„Hodně se debatovalo rovněž o problémech, které jsou spojeny s provozem protialkoholní záchytné stanice, a Jarmila Vedralová se zajímala, v jaké míře dopravní policisté kontrolují, zda řidiči nejsou pod vlivem návykových látek. Diskutovalo se také o bezdomovcích či obchodu s chudobou a jak se mu snaží město čelit prostřednictvím takzvaných bezdoplatkových zón. Opomenuta nebyla ani problematika spojená s prodejem a užíváním drog či jiných návykových látek,“ přiblížil mluvčí radnice Vladimír Meluzín. Závěr návštěvy patřil prohlídce kontaktního centra obecně prospěšné společnosti Kotec.