Řeší hned dva problémy. Za prvé odmítá ihned zaplatit navýšení 1,5 milionu korun, o které si řekl provozovatel, jímž je firma Autobusy KV. Za druhé, letos končí městu smlouva s tímto provozovatelem a musí se najít nový. Ten vzejde ze soutěže. A právě s tou nemají radní zkušenosti a odbornost. Proto se rozhodli svěřit uskutečnění této veřejné soutěže externí firmě.

„Celé řízení je velmi složité a neradi bychom něco opomněli. Proto svěříme přípravu veřejné soutěže externí firmě,“ potvrdil starosta Sokolova Jan Picka. Do nové soutěže se zřejmě přihlásí i současný dopravce Autobusy KV. „Smlouvu v roce 2018 dodržíme a poté se rozhodneme, co dál. A zda se budeme ucházet o provozování tamní MHD i od roku 2019? Samozřejmě máme zájem na tom, pokračovat v MHD v Sokolově dál. Myslím si, že k tomu máme dostatek zkušeností,“ odpověděl ředitel firmy Zdeněk Suchan na dotaz Deníku.

Co se týče navýšení financí pro letošní rok, Sokolov nesouhlasí a nesouhlasil ani koncem loňského roku, kdy do rozpočtu navrhl stejnou částku jako v roce 2017. Prakticky od té doby jsou neustálá jednání. Vzešlo také několik návrhů či variant. První bylo nepožadovat tak obrovské navýšení. Druhá varianta měla být o tom, že se zachová stávající stav a provozovatel navrhne nejméně vytížené spoje, které by se zrušily. Nejednalo by se o linky, které jezdí ve špičkách.

Zatím poslední variantou je ta, že Sokolov sice nezaplatí hned 1,5 milionu navíc, které Autobusy KV požadují. Ale je zde možnost, že je vyplatí zpětně, pokud audit prokáže, že jsou požadavky dopravce oprávněné. „My se neumíme s dopravcem dohodnout na tom, co jsou to prokazatelné ztráty. Naše poslední a myslím si, že vstřícná nabídka zněla, že v roce 2019 proběhne audit zaměřený na výše zmíněné prokazatelné ztráty. Pokud se ukáže, že vznikly, doplatíme požadovanou částku,“ dodal Picka. Suchan tvrdí, že předložili obcím reálný stav, což je navýšení finančních prostředků na provoz MHD, která kromě Sokolova zajíždí do dalších šesti obcí.