Průmyslová zóna Přátelství–Silvestr u Sokolova vstupuje do nové éry. Moderní automatizovanou výrobu nápojů zde odstartovala společnost Bofillex. Kvůli vhodné lokalitě pro výrobu nápojů od vývoje receptury přes výrobu, balení po skladování a expedici navázala společnost kontakt se skupinou SUAS GROUP a Sokolovská uhelná již před dvěma lety.

„Dlouhodobě se zabýváme myšlenkou nabídnout na Sokolovsku průmyslové zóny s potřebným zázemím a infrastrukturou, což dokládá i náš strategický projekt předložený k financování z transformačních peněz EU. Projekt se týká lokalit ve Starém Sedle a na Podkrušnohorské výsypce. Těch možností máme ale více, proto se soustředíme i na využití potenciálu plochy Přátelství–Silvestr v Tisové u Sokolova. A právě tam jsme zrealizovali pro společnost Bofillex úpravu původní haly na stáčírnu nápojů do plechovek, ale také výstavbu nového objektu o celkové ploše 3 000 metrů čtverečních pro skladování a následnou expedici hotových výrobků. Těší nás, že se podařilo oživit tuto průmyslovou zónu i díky spolupráci našich dceřiných společností SUAS GROUP, které se zhostily stavebních prací i dalších technických řešení. Zároveň počítáme s tím, že budeme zajišťovat dodávky energií, správu a údržbu objektů,“ vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a Sokolovské uhelné.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

Cílem skupiny SUAS GROUP a Sokolovské uhelné je umožnit další rozvoj průmyslové zóny Přátelství–Silvestr a přilákat na Sokolovsko nové firmy s inovačními technologiemi. „Budoucnost Sokolovska, to jsou nejen nové projekty měst a obcí, rozvojové aktivity SUAS GROUP a Sokolovské uhelné, ale také příchod nových investorů, kteří nabídnou pracovní uplatnění s přidanou hodnotou a pomohou udržet v kraji více mladých lidí,“ zdůrazňuje Pavel Tomek.

Společnost Bofillex už nyní plánuje další rozšíření výroby a skladování. „Počítáme s postupným navyšováním výrobní kapacity s cílem produkovat až 150 milionů plechovek s nápoji ročně. A musíme ocenit spolupráci se skupinou SUAS GROUP a Sokolovská uhelná, jež nám umožnila etablovat se v kraji, který je známý tradicí výroby nápojů, a nabídnout našim zákazníkům veškerý sortiment a služby na vysoké úrovni,“ dodává Tomáš Zahálka, jednatel této ryze české společnosti.

Jozef Síkela při návštěvě regionu zavítal i do elektrárny Tisová.
Ministr Síkela vyzdvihuje dlouhodobé plány SUAS Group pro region

Vyrábí se zde limonády, energetické nápoje, ledové čaje, sodovky a stáčí i pivo. „Výběr Sokolovska nám dává smysl především z důvodu velmi dobrého dopravního napojení na dálniční síť ČR i západní Evropy. Navíc je v Karlovarském kraji velmi silná tradice nápojářského průmyslu. SUAS GROUP a Sokolovská uhelná nám vyšly vstříc i ve spolupráci na přípravě a výstavbě výrobních prostor, skladovací haly a inženýrských sítí v průmyslové zóně Přátelství, kde bychom se v budoucnu i dále chtěli rozvíjet,“ pokračuje Zahálka.

„Součástí závodu je i zbrusu nová skladová hala s robotizovanými paletovými zakladači. Celková výše investice dosáhla 375 milionů korun. Naší ambicí je vznik více než 30 nových pracovních míst v administrativě a ve výrobě s vysokou přidanou hodnotou,“ konstatuje Tomáš Zahálka s tím, že aktivní nábor nových zaměstnanců stále pokračuje, protože už nyní dochází k rozšiřování výroby.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

Potenciál průmyslové zóny Přátelství–Silvestr a vstřícný přístup skupiny SUAS GROUP a Sokolovské uhelné umožňuje velmi rychle reagovat na vzrůstající poptávku zákazníků. „Aktuálně se zabýváme myšlenkou zprovoznit další výrobní linku a vystavět ještě jednu výrobní halu. Naším cílem je nabídnout sortiment nápojů v nejvyšší kvalitě s potřebným servisem v oblasti balení a expedice, naplnit očekávání a požadavky zákazníků, a zároveň tak oživit průmyslovou zónu v regionu, který nutně potřebuje impuls pro svůj další rozvoj,“ uzavírá Zahálka.