Kompletní rekonstrukce se dočkala hlavní příjezdová silnice do Chodova ve směru z Vřesové. Za zhruba 17,2 milionu ji nechal opravit Karlovarský kraj.
„Já si myslím, že tento nově upravený úsek jistě ocení nejenom občané Chodova, ale i motoristé, kteří městem projíždějí. Je to zase další střípek do mozaiky dopravní infrastruktury, která v Karlovarském kraji doznala značných změn,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. „Je to určitě dobrý počin k opravám komunikací, jež v minulosti byly velmi zatíženy provozem, zejména Sokolovské uhelné. Máme tady sice nějaké nedostatky, ale ty dodatečně řešíme s krajskou správou a údržbou silnic,“ poznamenal starosta Chodova Josef Hora.

„Od nově vybudovaného kruhového objezdu u základní školy směrem dolů k hasičské stanici je připravená druhá etapa této rekonstrukce, kde se má předělávat most a překládat topení. Tato akce je naplánována na příští rok,“ pokračoval Hora s tím, že město není spokojené se současnou situací, kdy těžké nákladní vozy projíždějí v těsné blízkosti tří základních škol.
„Chtěli bychom, aby tak velká doprava kolem těchto zařízení nevedla. Vyřešit by to mohl obchvat Chodova,“ doplnil starosta.

  • Součástí opravy silnice v úseku Chodov – Stará Chodovská byla renovace mostu, jenž měl nevyhovující nosnou konstrukci s omezenou normální zatížitelností pouze do 9 tun. Dále byla provedena rekonstrukce odvodňovacích zařízení, vybudovány dva nové autobusové zálivy u Staré Chodovské ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
  • Celkové náklady stavby dosáhly 17,2 milionu korun, z čehož 85 procent (14,6 milionu) bude pokryto dotací z Evropské unie.