Starosta po zveřejnění výsledku slíbil, že na ně bude město reagovat a bude chtít znát podrobně, jak se s daty pracovalo. Avizoval také osobní setkání s tvůrci dat, ke kterému skutečně došlo.

"Zástupci vedení Sokolova se setkali s jednatelem společnosti Obce v datech Janem Havránkem, aby probrali nedávné umístění města na spodních příčkách žebříčku kvality života českých měst, který tato společnost před Vánocemi uveřejnila. Pan Havránek, který se podílel na vytvoření tohoto žebříčku, poskytl vysvětlení metodiky hodnocení. Upřesnil, že zahrnuje 29 různých indexů, které mají odlišnou váhu a výpovědní hodnotu pro celkové umístění. Mezi kritéria patří například dostupnost služeb, kvalita životního prostředí, úroveň vzdělávání nebo kriminalita," informoval veřejnost mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

Místo požáru.
Za největší požár v novodobé historii nebudou nikoho stíhat

Představitelé města i přesto s výsledky nesouhlasí. Analýzu dat, které společnost městu zaslala, si chce radnice provést sama. Podle starosty Sokolova Petra Kubise je zarážející, že Sokolov, který za posledních deset let investoval téměř dvě miliardy korun do rozvoje infrastruktury, vzdělávání, kultury a dalších oblastí, nedosáhl na lepší hodnocení. „Finanční prostředky byly směrovány přímo do oblastí, které by měly kvalitu života ve městě zvyšovat, a očekávali jsme proto výrazně lepší výsledek,“ uvedl.

O dalším postupu včetně výsledků analýzy bude vedení města informovat občany i zastupitele na únorovém zasedání.